O firmie

Certyfikowany księgowy.
Certyfikat numer 50006/2011
Wpis nr 791407
według § 3 a Abs. 2 Satz 2 Steuerberatergesetz
w Steuerberaterkammer
(Izba doradców podatkowych) Brandenburg
(* Stan na 31.12.2018)
Celem firmy jest pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ułatwianie polskim przedsiębiorcom działalności na rynku niemieckim.
Wieloletnia działalność, zarówno na rynku niemieckim jak i polskim, pozwoliła poznać dokładnie problemy jakie wynikają między innymi z prawa podatkowego oraz administracyjnego, w szczególności dotykających przedsiębiorców.
Obszarem działalności firmy są polskie podmioty gospodarcze i podmioty fizyczne, osiągające dochody w Niemczech oraz odpowiednio niemieckie podmioty osiągające dochody w Polsce.

Wśród oferowanych usług należy wymienić między innymi:
  • pomoc przy tworzeniu deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Publikacje

Współautorskie broszury:
Poradnik nt. zakładania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech. Czytaj

Co zyskują klienci?

Przede wszystkim możliwość skorzystania z rzetelnej wiedzy i wysokich kwalifikacji. Również dzięki współpracy z wieloma kancelariami doświadczonymi i nakierowanych na polskie podmioty łatwiej jest znaleźć właściwą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych.

Dzięki temu klienci znacznie sprawniej i pewniej poruszają się po obszarach od A (administracyjnych) do Z (zawodowych) związanych na przykład z prowadzeniem działalności gospodarczej lub handlu transgranicznym, czy też przy wykonywaniu kontraktów w Niemczech przez polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec.
privileges

Zawarte na stronie internetowej treści nie stanowią porady lub oferty, lecz stanowią jedynie materiał informacyjny. Pomimo dochowania staranności mogą w zawartych informacjach zdarzyć się pomyłki lub nieścisłości, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Skontaktuj się

Użyj formularza kontaktowego lub zadzwoń 0049 157 353 766 11

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza