O firmie

Certyfikowany księgowy.
Certyfikat numer 50006/2011
Wpis nr 791407
według § 3 a Abs. 2 Satz 2 Steuerberatergesetz
w Steuerberaterkammer
(Izba doradców podatkowych) Brandenburg
(* Stan na 31.12.2021)
Celem firmy jest pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ułatwianie polskim przedsiębiorcom działalności na rynku niemieckim.
Wieloletnia działalność, zarówno na rynku niemieckim jak i polskim, pozwoliła poznać dokładnie problemy jakie wynikają między innymi z prawa podatkowego oraz administracyjnego, w szczególności dotykających przedsiębiorców.
Obszarem działalności firmy są polskie podmioty gospodarcze i podmioty fizyczne, osiągające dochody w Niemczech oraz odpowiednio niemieckie podmioty osiągające dochody w Polsce.

Wśród oferowanych usług należy wymienić między innymi:
  • pomoc przy tworzeniu deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Publikacje

Współautorskie broszury:
Poradnik nt. zakładania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech. Czytaj

Co zyskują klienci?

Przede wszystkim możliwość skorzystania z rzetelnej wiedzy i wysokich kwalifikacji. Również dzięki współpracy z wieloma kancelariami doświadczonymi i nakierowanych na polskie podmioty łatwiej jest znaleźć właściwą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych.

Dzięki temu klienci znacznie sprawniej i pewniej poruszają się po obszarach od A (administracyjnych) do Z (zawodowych) związanych na przykład z prowadzeniem działalności gospodarczej lub handlu transgranicznym, czy też przy wykonywaniu kontraktów w Niemczech przez polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec.
privileges

Zawarte na stronie internetowej treści nie stanowią porady lub oferty, lecz stanowią jedynie materiał informacyjny. Pomimo dochowania staranności mogą w zawartych informacjach zdarzyć się pomyłki lub nieścisłości, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Skontaktuj się

Użyj formularza kontaktowego lub zadzwoń 0049 2234 979 63 25 lub 0049 157 35 37 66 11

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza